Anna Sierpniak

006 - fin
– Neurologopeda

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku logopedia, w trakcie studiów w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej z zakresu neurologopedii.

Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczęłam jeszcze na studiach. Prowadziłam terapię małych dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Praca z dziećmi przynosi mi ogromną satysfakcję i z nimi wiążę swoją przyszłość. W trakcie studiów odbyłam liczne praktyki, które przygotowały mnie do zadań jakie stawiane są przed logopedą. Praktykę wstępną odbyłam
w Przedszkolu nr 273 w Warszawie, gdzie prowadziłam zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 prowadziłam terapię dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, a program terapii dostosowuję do jego możliwości jak i wieku. Zajęcia prowadzę w formie zabawy, wykorzystując do tego pomoce i gry dydaktyczne. Dzięki różnorodnej stymulacji, której dziecko doświadcza podczas zajęć terapia przebiega znacznie intensywniej.

Ukończone kursu:

 • Czytanie metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • Kinezjotaping w logopedii
 • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii
 • Terapia miofunkcjonalna

W LOGOMEDICE prowadzi:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia neurologopedyczna
 • terapia miofunkcjonalna
 • czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • i inne

 

LOGOMEDIKA
up