Edyta Witkowska

 

W gabinecie prowadzi:
– terapię logopedyczną
– terapię neurologopedyczną
– terapię miofunkcjonalną
– wczesną interwencję logopedyczną.

Neurologopeda, pedagog, terapeuta miofunkcjonalny.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Instytutu Badań Pedagogicznych na kierunku Logopedia i Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin na kierunku Neurologopedia.

Doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywałam pracując w kilku szkołach podstawowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach wolontariatu pracowałam na Oddziale Neonatologicznym w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów z zakresu Metody Krakowskiej, wczesnego wspomagania rozwoju, karmienia terapeutycznego, wybiórczości pokarmowej, kinesiotapingu w logopedii, terapii miofunkcjonalnej, terapii ręki, komunikacji alternatywnej, integracji sensorycznej oraz terapii behawioralnej. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego aktywnym programem słuchowym Neuroflow. Interesuję się problematyką wybiórczości pokarmowej i terapią karmienia. Logopedię traktuję przede wszystkim jako możliwość wsparcia dziecka w komunikacji, gdyż sprawna komunikacja umożliwia nam zaspokojenie naszych potrzeb, jak również otwiera nas na innych i stwarza okazje do samorealizacji.

Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności, które pomogą mi prowadzić skuteczną i efektywną terapię moich pacjentów.

LOGOMEDIKA
up