EMISJA GŁOSU
Prawidłowa emisja głosu jest kluczem do wielu sukcesów. Popularnie się sądzi, że nad głosem powinni pracować jedynie aktorzy oraz śpiewacy tymczasem można pracować zarówno z dziećmi jak i dorosłymi. Tak naprawde nad emisją głosu mogą pracować wszyscy. Niezależnie od wieku, płci oraz wykonywanego zawodu. Ważne aby nasza wypowiedź była zrozumiała oraz poprawna pod względem zdrowotnym. Praca nad emisją głosu polega na zdobyciu wiedzy na temat budowy narządu głosu ale również wyćwiczenia samokontroli i uważności podczas mówienia. W trakcie ćwiczeń uczymy się prawidłowo oddychać. Dążymy do uzyskania oddychania żebrowo- przeponowo- brzuchnego tzw. całościowego. Jest to typ oddychania, który daje najlepsze rezultaty oraz najbardziej rozszerza klatkę piersiową. Poprawia wentylację pęcherzyków płuc, obniża tempo oddychania oraz zmniejsza ilość powietrza zalegającego.Wykonujemy także ćwiczenia fonacyjne, artykulacyjne, uzyskania podparcia oddechowego oraz ćwiczenia poprawy brzmienia rezonansu i inne.

Celem tych ćwiczeń jest poprawna emisja głosu czyli:

– mowa pozbawiona napięć

– uzyskanie prawidłowej postawy

– odpowiednia wyskość głosu, która ma wpływ na melodyjność głosu

– odpowiednie tempo mówienia

– czysta fonacja pozbawiona szumów

– właściwa barwa głosu

– skoordynowanie układów oddechowo- artykulacyjno- fonacyjnego

– adekwatna mimika twarzy

– właściwy oddech (całościowy), uzyskanie podparcia oddechowego

– czysta artykulacja

– zachowanie cech prozodycznych mowy

– i inne

Ćwiczenia prawidłowej emisji głosu wykorzystywane są prawie na każdych zajęciach logopedycznych w LOGOMEDICE.

LOGOMEDIKA
up