KATARZYNA JARZĘBSKA


 

– NEUROLOGOPEDA, Pedagog Specjalny

– Terapeuta Koncepcjii Castillo Moralesa ®

Od wielu lat prowadzę terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi m. in z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z wadami genetycznymi oraz mózgowym porażeniem dziecięcym. Chcąc lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie stawiają przede mną mali Pacjenci odbyłam liczne szkolenia. Stale podnoszę swoje kwalifikację oraz szukam nowych metod terapeutycznych.  Jako neurologopeda wiem, że watro podnosić swoje kwalifikacje szkoląc się „u źródła”. Moim ulubionym obszarem działania jest karmienie terapeutyczne. Pracuję z dziećmi z problemami w zakresie ssania, żucia, połykania i innymi,

WYKSZTAŁCENIE

– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 5 – letnie, jednolite studia, pedagogika specjalna, specjalność: LOGOPEDIA

– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, studia podyplomowe, specjalność: NEUROLOGOPEDIA 

– Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, studia podyplomowe w zakresie EMISJI GŁOSU

KURSY I SZKOLENIA

 • Neurorozwojowa koncepcja Castillo Moralesa ® – kurs całościowy; Promyk słońca, Wrocław
 • MODUŁ I METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
  PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ PRAKTYCZNY II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
  PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ III METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Okluzja i zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji. PRO SYNAPSE Gdańsk
 • Oral Placement Speech Disorders (Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii)
  PJ Therapeutic, Kraków
 • Understanding Sensory Differences for the SLP, PJ Therapeutic, Kraków
 • Solving the Puzzle of Autism: Using Tactile Therapy Techniques, PJ Therapeutic, Kraków
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych, EON, Łodź
 • HANDLE – zrozumieć autyzm, Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa
 •  AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji,
  Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod, Centrum PESTKA, Kraków
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, Elf, Warszawa
 • Kinezjotaping w logopedii, Promyk słońca, Wrocław
 • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • Dento-Mio-Artropatia stawu skroniwo-żuchwowego LOGOMEDIKA Warszawa,
 • Międzynarodowe dni Castollo Moralesa we Wrocławiu Praktyczne zastosowanie koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem procesu pionizacji
 • Osteopatia w logopedii, LOGOMEDIKA Warszawa
 • Terapia zaburzeń połykania, LOGOMEDIKA Warszawa
 • Terapia miofunkcjonalna wg. A. Kittel, Wczesna interwencja logopedyczna, Warszawa
 • Zaburzenie odżywiania u niemowląt i małych dzieci FST, Warszawa
 • TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI JAMY USTNEJ, ZABURZEŃ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I PŁYNÓW U DZIECI, Warszawa
 • Test Rozwoju Języka, Warszawa
 • ” Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt” Mira Rządzka, Bydgoszcz
 • „Dysfagia pediatryczna” Dore Blom, DOCTOR BEST, Warszawa
 • i inne

W LOGOMEDICE prowadzi:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia neurologopedyczna
 • terapia karmienia
 • i inne

 

LOGOMEDIKA
up