KATARZYNA JARZĘBSKA


 

– NEUROLOGOPEDA, Pedagog Specjalny

– Terapeuta Koncepcjii Castillo Moralesa ®

Założycielka gabinetu LOGOMEDIKA oraz SZKOLEŃ LOGOMEDIKI. Oferuję specjalistyczną terapię neurologopedyczną dla dzieci z wyzwaniami neurorozwojowymi. Chcąc lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie stawiają przede mną mali Pacjenci odbyłam liczne szkolenia. Stale podnoszę swoje kwalifikację oraz szukam nowych metod terapeutycznych oraz diagnostycznych.

W pracy jestem konsekwentna, dużo wymagam od małych pacjentów i ich rodziców. Jednocześnie mam w sobie dużo cierpliwości i ciepła.

WYKSZTAŁCENIE

– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 5 – letnie, jednolite studia, pedagogika specjalna, specjalność: LOGOPEDIA

– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, studia podyplomowe, specjalność: NEUROLOGOPEDIA

– Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, studia podyplomowe w zakresie EMISJI GŁOSU

KURSY I SZKOLENIA

  • Neurorozwojowa koncepcja Castillo Moralesa ® – kurs całościowy; Promyk słońca, Wrocław
  • MODUŁ I METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
   Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, PRO SYNAPSE Gdańsk
  • MODUŁ II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
   Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
   PRO SYNAPSE Gdańsk
  • MODUŁ PRAKTYCZNY II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
   Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
   PRO SYNAPSE Gdańsk
  • MODUŁ III METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
   Okluzja i zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji. PRO SYNAPSE Gdańsk
  • Oral Placement Speech Disorders (Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii) PJ Therapeutic, Kraków
  • Understanding Sensory Differences for the SLP, PJ Therapeutic, Kraków
  • Solving the Puzzle of Autism: Using Tactile Therapy Techniques,
   PJ Therapeutic, Kraków
  • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych, EON, Łodź
  • HANDLE – zrozumieć autyzm, Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa
  • AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji,
   Uniwersytet SWPS, Warszawa
  • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod, Centrum PESTKA, Kraków
  • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, Elf, Warszawa
  • Kinezjotaping w logopedii, Promyk słońca, Wrocław
  • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii, LOGOMEDIKA, Warszawa
  • Terapia porażenia nerwu twarzowego, LOGOMEDIKA, Warszawa
  • Dento-Mio-Artropatia stawu skroniwo-żuchwowego LOGOMEDIKA Warszawa,
  • Międzynarodowe dni Castollo Moralesa we Wrocławiu Praktyczne zastosowanie koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem procesu pionizacji
  • Osteopatia w logopedii, LOGOMEDIKA Warszawa
  • Terapia zaburzeń połykania, LOGOMEDIKA Warszawa
  • i inne

W LOGOMEDICE prowadzi:

 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza neurologopedyczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia neurologopedyczna
 • terapia karmienia
 • i inne

 

LOGOMEDIKA
up