4518

LOGOPEDA, Psycholog

Terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen-IAS

W Gabinecie prowadzi:

– terapię logopedyczną

– trening  metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen-IAS

Jestem absolwentką podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim i psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam prowadząc terapię logopedyczną dzieci z autyzmem i problemami rozwojowymi w przedszkolu terapeutycznym i przedszkolu integracyjnym oraz gabinetach terapeutycznych, a także pracując z dziećmi z różnymi problemami rozwojowymi. Odbyłam staż w Szpitalu Grochowskim na oddziale Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, zajmując się diagnozą i terapią pacjentów po udarach mózgu, dotkniętych afazją i dyzartrią. Aby utrzymać wysoki standard terapii założyłam Laboratorium Logopedii – gabinet terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Więcej informacji o gabinecie na stronie www.LaboratoriumLogopedii.pl.

Zawód logopedy jest moją pasją, a praca z dziećmi – niewyczerpanym źródłem inspiracji, radości i satysfakcji. W terapii logopedycznej wykorzystuję różne metody i środki – indywidualnie dostosowane do każdego pacjenta – tak, aby były one przyjemne i skuteczne zarazem. Jako główną nić porozumienia z dziećmi wykorzystuje zabawę, podczas której niepostrzeżenie „przemycam” elementy terapii. Każdego małego pacjenta traktuję poważnie, ale z radością i otwartością.

Ukończone szkolenia:

  • Metoda Krakowska

– Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania

– Stymulacja procesów myślenia

– Praca z dzieckiem autystycznym

– Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących,

autystycznych, z afazją)

  • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii

  • PECS – Kurs I stopnia

  • Kurs integracji sensorycznej I stopnia

  • Metoda dobrego startu

  • Indywidualna stymulacja słuchu metodą Johansen IAS / Certyfikowany terapeuta

  • Terapia ręki

  • i inne
LOGOMEDIKA
up