REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W LOGOMEDICE

1. Rodzic przyprowadza dziecko punktualnie na zajęcia w terminie umówionym telefonicznie lub mailowo. Cykl zajęć trwa w roku szkolnym. Na wakacje obowiązują oddzielne zapisy. Zajęcia nie będą przedłużane gdy opóźnienie wynika z winy Pacjenta. 

2. Podczas zajęć dziecko pozostaje pod opieką Rodzica. Rodzic nie opuszcza Gabinetu. W razie potrzeby Rodzic czeka w poczekalni. Terapie cykliczne powinny odbywać się regularnie zgodnie z cyklem zajęć.

3. Rodzic zobowiązany jest do uczestnictwa w terapii logopedycznej/neurologopedycznej oraz regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń terapeuty w domu.

4. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji medycznej, opinii psychologicznych do Gabinetu.

5. Dziecko w czasie terapii powinno być zdrowe (nie ma podwyższonej temperatury).

6.Zarówno Rodzic jak i Terapeuta może w każdej chwili zrezygnować z terapii bez podania przyczyny lub gdy nie stosuje się do regulaminu.

7. Zajęcia trwają 45 minut.

8.Płatność za zajęcia należy uiścić  z góry za miesiąc przelewem do 7. dnia każdego miesiąca. Tylko wizyty jednorazowe rozliczane są gotówką.

9. Zajęcia cykliczne można odwołać bezpłatnie 48 godzin przed planowaną wizytą  (sms: 503-151-825). Zajęcia powinny być odwołane pisemnie w sposób jednoznaczny np. Odwołuję zajęcia dnia… Nie będzie mojego dziecka w dniu…  Proszę mimo ustnej informacji o nieobecności dziecka również wysłać wiadomość SMS. Wszelkie inne informacje, które zostaną przesłane do Gabinetu w sposób niejednoznaczny nie zostaną uznane jako odwołanie zajęć. Zajęcia odwołane w czasie krótszym niż 48 godzin nie podlegają odrobieniu. .

Turnusy można odwołać bezpłatnie do 14 dni przed ich rozpoczęciem.

10. Nadpłacone odwołane zajęcia można odrobić w bieżącym miesiącu lub kolejnym. Po tym czasie opłata jest pobierana tak jak gdyby się odbyły. Zajęć odrabianych nie można odwoływać.

11. Terapeuta może odwołać zajęcia bez podania przyczyny. Najczęściej wynika to jednak z jego choroby lub uczestnictwa w szkoleniach. Za te zajęcia nie jest pobierana opłata.

12. Zajęcia odbywają się w gabinecie w siedzibie. Bardzo proszę udając się na zajęcia przy domofonie dzwonić na recepcję w budynku. Drzwi u góry (IV piętro) są otwarte w godzinach pracy Gabinetu.

13. Logomedika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinecie lub poczekalni.

14. Dane do faktury muszą być wysłane mailem najpóźniej w dniu płatności. Wynika to z obowiązku nabijania NIPu na paragon, do którego ma być wystawiona faktura.


*Regulamin obowiązuje od 2-09-2019 r. do odwołania.

LOGOMEDIKA
up