REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ W LOGOMEDICE

1. Rodzic przyprowadza dziecko punktualnie na zajęcia w terminie umówionym telefonicznie lub mailowo. Zajęcia nie będą przedłużane gdy opóźnienie wynika z winy Pacjenta.

2. Podczas zajęć dziecko pozostaje pod opieką Rodzica. Rodzic nie opuszcza Gabinetu.

3. Rodzic zobowiązany jest do uczestnictwa w terapii logopedycznej/neurologopedycznej oraz regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń terapeuty w domu.

4. Rodzic zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji medycznej, opinii psychologicznych do Gabinetu.

5. Dziecko w czasie terapii powinno być zdrowe (nie ma kataru oraz podwyższonej temperatury).

6.Zarówno Rodzic jak i Terapeuta może w każdej chwili zrezygnować z terapii bez podania przyczyny lub gdy nie stosuje się do regulaminu.

7. Zajęcia trwają 45 minut.

8.Płatność za zajęcia należy uiścić  z góry za miesiąc przelewem do 7. dnia każdego miesiąca. Tylko wizyty jednorazowe rozliczane są gotówką.

9. Zajęcia cykliczne można odwołać bezpłatnie do godz. 18 dnia poprzedzającego terapię (sms: 503-151-825).

W przypadku odwołania po godz. 18 lub w dniu terapii czy nie stawienia się na zajęcia pobierana jest opłata wysokości 50% wartości terapii.  W czasie trwania cyklu przewiduje się odwołanie zajęć w czasie ferii lub przerw świątecznych, chyba że Klient i Terapeuta ustalą inaczej.

10. Opłacone odwołane zajęcia można odrobić w bieżącym miesiącu lub kolejnym. Po tym czasie opłata za zajęcia przepada.

11. Terapeuta może odwołać zajęcia bez podania przyczyny. Najczęściej wynika to jednak z jego choroby lub uczestnictwa w szkoleniach.

12.Zajęcia odbywają się w gabinecie w siedzibie.

13. Logomedika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w gabinecie lub poczekalni.
*Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 r. do odwołania.

LOGOMEDIKA
up