Twórcą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu jest dr Kjeld Johansen – duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją (www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest:

 • dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,  

 • to, że odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci, np. z autyzmem lub innymi problemami rozwojowymi,

 • w trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS zalecana jest dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Pracujemy z dziećmi

 • od trzeciego roku życia,

 • z opóźnionym rozwojem mowy,

 • z dysleksją,

 • z ADHD,

 • z zaburzeniami koncentracji,

 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,

 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,

 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,

 • z osobami z porażeniem mózgowym,

 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,

 • z osobami z autyzmem.

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również: 

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,

 • czytanie,

 • rozumienie mowy,

 • artykulację,

 • komunikację,

 • samoocenę,

 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,

 • utrzymanie równowagi,

 • koordynację ruchów,

 • motorykę.

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-12 miesięcy.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pisaniu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych – Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Więcej informacji na temat metody Johansena znajdziesz na stronie:

http://www.johansen-ias.pl/index.php?page=1

LOGOMEDIKA
up