Kiedy do logopedy?
Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem mowy swojego dziecka to jest to sygnał, że należy odbyć konsultację logopedyczną. W trakcie takiego spotkania rozwiane zostaną wątpliwości czy należy podjąć terapię logopedyczną czy spokojnie czekać na rozwój mowy.

Jakie sygnały powinny zaniepokoić?
– słaby lub brak kontaktu wzrokowego dziecka z rodzicem

– kiedy dziecko nie reaguje na dźwięki

– kiedy dziecko po pierwszym roku życia nie nawiązuje kontaktu werbalnego

– kiedy dwulatek mówi mało lub niewyraźnie

– gdy Twoje dziecko ma otwartą buzię, ślini się

– kiedy masz problemy z karmieniem, ssaniem, jedzeniem z łyżeczki oraz wprowadzaniem nowych pokarmów

– kiedy Twoje dziecko się zacina lub jąka

– kiedy dziecko zamienia lub zniekształca dźwięki mowy

Kiedy dziecko nie mówi?
Gdy dziecko nie mówi dostrzegamy szereg negatywnych konsekwencji, a zarazem ogromne znaczenie komunikacji. Brak mowy ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju intelektualnego człowieka. Hamuje on procesy poznawcze, zaburza rozwój emocjonalny oraz społeczny. Powoduje trudności w nabywaniu wiedzy, doprowadza do wyuczonej bierności i zależności. Dlatego tak ważna jest praca wszelkimi metodami stymulującymi rozwój młodego człowieka oraz wykorzystanie jego całego potencjału.
Przebieg terapii logopedycznej.
Terapia logopedyczna zwykle poprzedzona jest wywiadem z rodzicem oraz badaniem logopedycznym. W trakcie badania oceniona jest budowa oraz sprawność aparatu artykulacyjnego, czynność oddychania, artykulacja, rozwój słuchu fonemowego oraz słuchowej pamięci słownej i inne. Ważne aby w trakcie diagnozowania ustalić mechanizm czyli przyczynę wady wymowy. Pozwoli to na opracowanie skutecznej terapii logopedycznej.

Etapy terapii logopedycznej:
– Wstępny- obejmujący przygotowanie narządów mowy do właściwej pracy, obejmują one ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe i słuchowe.

– Etap właściwej pracy logopedycznej, czyli wywołanie głoski w izolacji.

– Etap utrwalania głoski- utrwalanie wywołanej głoski w izolacji, sylabach, logotomach, zestawieniach wyrazowych, zdaniach oraz tekstach.

– Automatyzacja głoski- korygowanie mowy spontanicznej dziecka.

Ćwiczenia wykorzystywane podczas terapii to:
– Ćwiczenia oddechowe

– Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego

– Ćwiczenia słuchowe

– Ćwiczenia fonacyjne

– Ćwiczenia uwagi, pamięci oraz spostrzegawczości i inne

Terapia logopedyczna obejmuje korekcję mowy u dzieci z:
– Opóźnionym rozwojem mowy

– Wadliwą artykulacją głosek

Zajęcia trwają 30min. lub 45 min.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

LOGOMEDIKA
up