TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA
Diagnozowanie dzieci z zaburzeniami w rozwoju komunikacji stanowi bardzo trudne wyzwanie dla logopedów i innych specjalistów współpracujących z dzieckiem. Terapia neurologopedyczna wymaga dużego doświadczenia, wiedzy oraz konsekwencji w podejmowanych działaniach. Proces terapii poprzedzony jest Całościowym badaniem logopedycznym obejmującym wywiad z rodzicem, wstępną ocenę rozwoju dziecka i jego komunikacji oraz szczegółowe badanie logopedyczne. Nowoczesna diagnoza logopedyczna dziecka opisuje nie tylko rozpoznanie zaburzenia – jego zdolności językowe, ale także wyjaśnia ich przyczynę tzw. patomechanizm. Po takim rozpoznaniu można zaplanować proces terapii i ocenić rokowania.

Terapia neurologopedyczna obejmuje działania korygujące mowę u dzieci z
– Dyzartrią,

– Niedokształceniem mowy pochodzenia korowego

– Afazją

– Niedokształceniem mowy towarzyszącym niepełnosprawności intelektualnej

– Niedokształceniem mowy w autyźmie

– Niedokształceniem mowy z powodu niedosłuchu

– Środowiskowym ograniczeniem mowy

– Środowiskowym zniekształceniem mowy

– Mutyzmem psychogennym

– Niesklasyfikowanym zaburzeniom mowy

– Jąkaniem

W czasie terapii metody dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka. W Gabinecie LogoMedika stosujemy:

– Terapię wg. Castillo Moralesa ®

– OTP Terapię pozycji oralnej

– Karmienie terapeutyczne

– Metodę werbo- tonalną

– Komunikację alternatywną i wspomagającą

– Metodę krakowską

– Neuroorganizacja PADOVAN

Zajęcia trwają 45 min,

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

LOGOMEDIKA
up