Anna Liwska

 

anna
 

Dyplomowany logopeda, certyfikowany trener TUS.
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna.

Podczas studiów zdobyła szeroką wiedzę i praktykę z zakresu terapii logopedycznej dzieci i dorosłych.
Doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, szpitalach i placówkach oświatowych.
Prowadziła terapię logopedyczną dzieci ze spektrum autyzmu w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym.
Doświadczenie w opiece logopedycznej nad noworodkami zdobyła w Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka w Warszawie.
Posiada staże odbyte w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym na Banacha w Warszawie:
Katedrze i Klinice Neurologii z zakresu terapii logopedycznej pacjentów z afazją i dyzartrią,
Katedrze i Klinice Otolaryngologii z zakresu opieki logopedycznej pacjentów z dysfagią i terapii logopedycznej pacjentów po laryngektomii.
Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii zawodowych zaburzeń głosu zdobyte podczas stażu w klinicznej Poradni  foniatrycznej.

Ukończone kursy:
– TUS (Trening Umiejętności Społecznych)
– Język migany
– Techniki emisji głosu ( m.in. Lax vox)
– Terapia neurobiologiczna
– i inne

LOGOMEDIKA
up