Logopeda, Glottodydaktyk

W gabinecie prowadzi:

– terapię logopedyczną

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna.

Odbyła liczne praktyki w placówkach zarówno oświatowych, jaki i medycznych, gdzie zdobyła cenną wiedzę praktyczną w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej. Udzielając się jako wolontariuszka w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Rodzinnym Domu Dziecka, zdobyła doświadczenie w rozpoznawaniu wczesnych zaburzeń komunikacji i podejmowaniu terapii.
Przeprowadzała diagnozy oraz terapie logopedyczne pracując jako logopeda w przedszkolu.
Swoje zawodowe umiejętności obecnie wykorzystuje w pracy z pacjentami Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Zapewnia wsparcie logopedyczne w Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej, gdzie prowadzi konsultacje, diagnozy i terapie dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

Ukończone szkolenia:

Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

LOGOMEDIKA
up