neurologopeda, Glottodydaktyk

W gabinecie prowadzi:

  • terapię logopedyczną
  • terapię neurologopedyczną
  • terapię miofunkcjonalną
  • stymulatory funkcji motorycznych MFS

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna.

Odbyła liczne praktyki w placówkach zarówno oświatowych, jaki i medycznych, gdzie zdobyła cenną wiedzę praktyczną w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej. Udzielając się jako wolontariuszka w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Rodzinnym Domu Dziecka, zdobyła doświadczenie w rozpoznawaniu wczesnych zaburzeń komunikacji i podejmowaniu terapii.
Przeprowadzała diagnozy oraz terapie logopedyczne pracując jako logopeda w przedszkolu.
Swoje zawodowe umiejętności obecnie wykorzystuje w pracy z pacjentami Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Zapewnia wsparcie logopedyczne w Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej, gdzie prowadzi konsultacje, diagnozy i terapie dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

Ukończone szkolenia:

XI 2019- Klinika Rehabilitacyjna Doctor Best, Dore Blom, warsztaty „Dysfagia pediatryczna” 

VIII 2019- Stowarzyszenie Castillo Moralesa Polska, część I kursu koncepcji Castillo Moralesa

V 2019- Całkiem Fajni Terapeuci, Magdalena Komsta, szkolenie „Dziecko i sen”

XI 2018- LOGOMEDIKA, szkolenie „Terapia zaburzeń obszaru ustno-twarzowego, jedzenia i picia w wieku dziecięcym” (MET)

X 2018- Orthodontic World Institute, MFS Poland, szkolenie „Interdyscyplinarne podejście do zaburzeń motorycznych jamy ustnej, postawy i zaburzeń mowy. Stymulatory funkcji motorycznych MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zgryzu i wymowy”

VI 2018- SWPS, Alina Smyczek, „AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”

VI 2018- Metoda Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji, Moduł II

V 2018- dr Teresa Kaczan, warsztaty szkoleniowe „Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka z zaburzeniami neurologicznymi i dorosłych” (I Moduł)

IV 2018- Wczesna Interwenacja Logopedyczna Barbara Paradowska, szkolenie „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99”

III 2018- Instytut Edukacji Logopedycznej, szkolenie „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście”

III 2018- Neurogen, warsztaty szkoleniowe „Karmienie terapeutyczne Human Touch” kurs podstawowy

II 2018- Cognitus, szkolenie „Terapia manualna w logopedii”

II 2018- ProCentrum, szkolenie „Logorytmika – ruch słuch słowo”

III 2017- LOGOMEDIKA, K-taping w logopedii

XI 2017- Metoda Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji, Moduł I

IX 2017- Centrum Metody Krakowskiej, szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”

IX 2017- Synapsis, szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”

              X 2016- Elf Centrum Mowy i Ruchu, szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”

LOGOMEDIKA
up