Logopeda, Glottodydaktyk

W gabinecie prowadzi:

– terapię logopedyczną

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna.

Odbyła liczne praktyki w placówkach zarówno oświatowych, jaki i medycznych, gdzie zdobyła cenną wiedzę praktyczną w zakresie profilaktyki i terapii logopedycznej. Udzielając się jako wolontariuszka w Ośrodku Wczesnej Interwencji oraz Rodzinnym Domu Dziecka, zdobyła doświadczenie w rozpoznawaniu wczesnych zaburzeń komunikacji i podejmowaniu terapii.
Przeprowadzała diagnozy oraz terapie logopedyczne pracując jako logopeda w przedszkolu.
Swoje zawodowe umiejętności obecnie wykorzystuje w pracy z pacjentami Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Zapewnia wsparcie logopedyczne w Ośrodku Rehabilitacji Neurologicznej, gdzie prowadzi konsultacje, diagnozy i terapie dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi.

Ukończone szkolenia:

III 2018- Instytut Edukacji Logopedycznej, szkolenie „Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście”

III 2018- Neurogen, warsztaty szkoleniowe „Karmienie terapeutyczne Human Touch” kurs podstawowy

II 2018- Cognitus, szkolenie „Terapia manualna w logopedii”

II 2018- ProCentrum, szkolenie „Logorytmika – ruch słuch słowo”

III 2017- LOGOMEDIKA, K-taping w logopedii

XI 2017- Metoda Padovan Neurofunkcjonalnej Reorganizacji, Moduł I

IX 2017- Centrum Metody Krakowskiej, szkolenie „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”

IX 2017- Synapsis, szkolenie „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”

X 2016- Elf Centrum Mowy i Ruchu, szkolenie „Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie”

LOGOMEDIKA
up