Umów Wizytę

Logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki i stopy.

Jestem logopedą w jednym ze stołecznych przedszkoli. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TOP, w której praktykowałam i pracowałam jako pedagog specjalny z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji w ramach wczesnego wspomagania rozwoju; a także w trakcie praktyk w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego oraz w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

Ukończyłam Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po rozpoczęciu studiów logopedycznych, swoją wiedzę uzupełniłam studiami z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii osób z ASD oraz edukacji przedszkolej i wczesnoszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Zanim zostałam logopedą, również zajmowałam się językiem, ale nie polskim. Prowadziłam zajęcia z hiszpańskiego, trochę tłumaczyłam i redagowałam. W międzyczasie popełniłam doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, ponieważ nauka to moja pasja.

Kursy, szkolenia i webinary

2023
Afazja – to proste jak diagnozować i opisać zaburzenia językowe u dorosłych.
dr Marika Litwin
2023
Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym
Mira Rządzka
2022
Terapia logopedyczna głosek tylnojezykowych + nowa metoda wywoływania [k] i [g]
dr Agnieszka Banaszkiewicz
2022
Przegląd badań słuchu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
2022
Nosowanie i ćwiczenia podniebienia miękkiego w praktyce logopedycznej
dr Agnieszka Banaszkiewicz
2022
Terapia miofunkcjonalna według Anity Kittel oraz N. Förester II stopień
kurs certyfikacyjny
mgr Barbara Paradowska
2022
KURS – PEDIATRIC FEEDING DISORDERS w praktyce logopedy – strategie diagnostyczno-terapeutyczne MODUŁ II
mgr Aleksandra Kaczyńska
mgr Marcelina Przeździęk
2022
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
Regulatory MFS
Anna Nowakowska
2022
KURS PEDIATRIC FEEDING DISORDERS w praktyce logopedy –
strategie diagnostyczno-terapeutyczne – MODUŁ I: Zaburzenia karmienia –
model diagnostyczno-terapeutyczny dziecka od urodzenia do 12 miesiąca życia.
Współczesne wyzwania logopedyczne.
mgr Aleksandra Kaczyńska
mgr Marcelina Przeździęk
2022
Dobra Kadra
Seplenienie międzyzębowe – postępowanie logopedyczne
dr Agnieszka Banaszkiewicz
2022
Centrum Metody Krakowskiej
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
dr hab. Marta Korendo
2022
Centrum Metody Krakowskiej
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
dr Katarzyna Sedivy-Mączka
2022
Dobra Kadra
Sygmatyzm właściwy: międzyzębowość, boczność i inne
dr Iwona Michalak-Widera
2022
Terapia miofunkcjonalna według Anity Kittel I stopień
kurs certyfikacyjny
mgr Barbara Paradowska
2022
Centrum Metody Krakowskiej
Wykorzystanie samogłosek na wczesnym etapie terapii – warsztat praktyka
dr hab. M. Korendo
2022
Dobra Kadra
Logorytmika – holistyczna i interdyscyplinarna metoda pomocna w terapii logopedycznej
dr Anna Walencik-Topiłko
2022
Centrum Metody Krakowskiej
Ćwiczenia kontaktu wzrokowego
dr hab. Marta Korendo
2021
Cognitus
Trening Umiejętności Społecznych
kurs certyfikacyjny
2021
Cognitus
Terapeuta ręki i stopy I i II stopnia
kurs certyfikacyjny
LOGOMEDIKA
up