Umów Wizytę

KATARZYNA JARZĘBSKA-GALL


 

 • LOGOPEDA
 • NEUROLOGOPEDA
 • Międzynarodowy certyfikowany terapeuta Castillo Moralesa

W LOGOMEDICE prowadzi:

  • diagnozę i terapię neurologopedyczną noworodków, niemowląt i małych dzieci
  • terapię karmienia noworodków, niemowląt oraz małych dzieci z wybiórczością pokarmową
  • terapię miofunkcjonalną dzieci i dorosłych
  • elementy metody PADOVAN
  • całościową terapię Castillo Moralesa
  • terapię ESDM
  • i inne

Od 2010 roku prowadzę terapię dzieci z wyzwaniami rozwojowymi m. in z dziećmi z uszkodzeniami neurologicznymi, opóźnionym rozwojem mowy, dziećmi z wadami genetycznymi, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dzieci z trudnościami w zakresie ssania, żucia i połykania. Chcąc lepiej radzić sobie z wyzwaniami jakie stawiają przede mną mali Pacjenci odbyłam liczne szkolenia i ciągle doskonalę swe umiejętności. Stale podnoszę swoje kwalifikację biorąc udział w licznych szkoleniach konferencjach oraz organizuje międzynarodowe kursy, na które zapraszam specjalistów z Europy, głównie niemieckojęzycznych.  Moim ulubionym obszarem działania jest praca terapeutyczna z Małym Dzieckiem w trzech obszarach: zaburzenia miofunkcjonalne, karmienie terapeutyczne oraz opóźniony rozwój mowy. Aktualnie w procesie certyfikacyjnym ESDM. ESDM to wczesna interwencja terapeutyczna prowadzona w oparciu o praktyki terapeutyczne zbadane empirycznie (evidence-based practices), której skuteczność została potwierdzona na drodze badań naukowych. Prywatnie żona, mama malutkiego Alka oraz miłośniczka wyjazdów rowerowych.

WYKSZTAŁCENIE

– Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, 5 – letnie, jednolite studia, pedagogika specjalna, specjalność: LOGOPEDIA

– Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, studia podyplomowe, specjalność: NEUROLOGOPEDIA 

– Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, studia podyplomowe w zakresie EMISJI GŁOSU

KURSY I SZKOLENIA

 • Neurorozwojowa koncepcja Castillo Moralesa ® – kurs całościowy; Promyk słońca, Wrocław
 • MODUŁ I METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Metodyczne podstawy i ćwiczenia ciała, PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
  PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ PRAKTYCZNY II METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Funkcje reflektoryczno- wegetatywne (oddychanie, żucie, ssanie, połykanie) i zaburzenia.
  PRO SYNAPSE Gdańsk
 • MODUŁ III METODY PADOVAN Neurofunkcjonalnej reorganizacji ®,
  Okluzja i zaburzenia mowy i zaburzenia artykulacji. PRO SYNAPSE Gdańsk
 • Oral Placement Speech Disorders (Zaburzenia ustno-motoryczne: diagnoza i tworzenie programu terapii)
  PJ Therapeutic, Kraków
 • Understanding Sensory Differences for the SLP, PJ Therapeutic, Kraków
 • Solving the Puzzle of Autism: Using Tactile Therapy Techniques, PJ Therapeutic, Kraków
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych, EON, Łodź
 • HANDLE – zrozumieć autyzm, Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa
 •  AAC- Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji,
  Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod, Centrum PESTKA, Kraków
 • Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, Elf, Warszawa
 • Kinezjotaping w logopedii, Promyk słońca, Wrocław
 • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • Terapia porażenia nerwu twarzowego, LOGOMEDIKA, Warszawa
 • Dento-Mio-Artropatia stawu skroniwo-żuchwowego LOGOMEDIKA Warszawa,
 • Międzynarodowe dni Castollo Moralesa we Wrocławiu Praktyczne zastosowanie koncepcji ze szczególnym uwzględnieniem procesu pionizacji
 • Osteopatia w logopedii, LOGOMEDIKA Warszawa
 • Terapia zaburzeń połykania, LOGOMEDIKA Warszawa
 • Terapia miofunkcjonalna wg. A. Kittel,I i II moduł, Wczesna interwencja logopedyczna, Warszawa
 • Zaburzenie odżywiania u niemowląt i małych dzieci FST, Warszawa
 • TERAPIA ZABURZEŃ FUNKCJI JAMY USTNEJ, ZABURZEŃ W PRZYJMOWANIU POKARMÓW I PŁYNÓW U DZIECI, Warszawa
 • Test Rozwoju Języka, Warszawa
 • ” Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt” Mira Rządzka, Bydgoszcz
 • „Dysfagia pediatryczna” Dore Blom, DOCTOR BEST, Warszawa
 • ESDM I, II
 • i inne

W LOGOMEDICE prowadzi:

 • diagnozę i terapię neurologopedyczną noworodków, niemowląt i małych dzieci
 • terapię karmienia noworodków, niemowląt oraz małych dzieci z wybiórczością pokarmową
 • terapię miofunkcjonalną dzieci i dorosłych
 • elementy metody PADOVAN
 • całościową terapię Castillo Moralesa
 • terapię ESDM
 • i inne

 

LOGOMEDIKA
up