K- TAPING W LOGOPEDII
Idea oddziaływania na układ propriocepcji (czucia głębkiego) na mięśnie, ścięgna, a tym samym na funkcje ciała za pośrednictwem receptorów rozmieszczonych w skórze jest znacznie starsza niż sam K-Taping(r). Stosując elastyczne plastry wpływamy na działanie mięśni nie ograniczjąc ruchów pacjenta. Wzmacniamy działanie mięśni lub je rozluźniamy. Plastry z czasem znalazły szersze zastosowanie i K-Taping Academy prowadzi dalsze badania nad zastosowaniem elastycznych taśm.  Dotychczasowe działania logopedów kończyły się w gabinecie. Dzieki plastrom przedłużamy działanie terapeutyczne wysyłając pacjenta z plastem do domu. W gabinecie używamy palstrów najwyższej jakości rekomendowanych przez międzynarodową organizację szkoleniową K-Taping Academy.

Techniki aplikacji plastrów (mięśniowe, więzadłowe, powięziowe oraz aplikacje korygujące, a także wybrane aplikacje związane z układem limfatycznym) , stosowane w logopedii i terapii mowy.

Aplikacje:
– mięśnie brzucha
– mięśnie przykręgosłupowe
– mięśnie wielodzielne
– mięsień piersiowy większy/mniejszy
– mięśnie pochyłe przednie/tylne
– mięsień zębaty
– mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
– zatoka czołowa
– kość jarzmowa
– blizny
– ślinotok
– dysfunkcje obszaru skroniowo-żuchwowego
– stabilizacja żuchwy
– neuralgia nerwu trójdzielnego
– porażenie nerwu twarzowego
– udrożnienie twarz

W trakcie terapii wykorzystujemy elastyczne taśmy. Czasami Pacjent wychodzi z gotową aplikacją do domu. Dzięki temu terapia nie kończy się w gabinecie, trwa dłużej.

* Inrofmacje o kursie KINEZJOTAPING W LOGOPEDII w zakładce szkolenia. Zapraszamy:)

LOGOMEDIKA
up