Neurologopeda, pedagog, terapeuta OTP (Oral Placement Therapy)- terapia pozycji oralnych .
Terapeuta miofunkcjonalny

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na UW i studiów podyplomowych Neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Od wielu lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnymi. Zajmuję się głownie profilaktyką, wczesnym wspomaganiem rozwoju mowy i terapią dzieci ze spektrum autyzmu, grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniakami oraz dziećmi o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołami wad genetycznych. Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju, wykorzystując zdobyta wiedzę by jak najlepiej dopasować metody terapii indywidualnie do pacjenta. Interesuje się nowoczesnymi technikami wspomagania rozwoju mowy i komunikacji dzieci, zwłaszcza w terapii dzieci z autyzmem. Prowadzę terapię mowy u dzieci i młodzieży: z zaburzeniami artykulacji, z opóźnionym rozwojem mowy, ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną, z uszkodzeniami neurologicznymi (dysfazja, afazja), z zespołami genetycznymi. Wspomagam leczenie ortodontyczne w postaci terapii miofunkcjonalnej i Gopex. Pracuję zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.

Współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prowadząc praktyki studenckie.

W pracy do diagnozy i terapii wykorzystuje:

Profil psychoedukacyjny (ang. Psychoeducational Profile, PEP-R) służący ocenie rozwoju dzieci z zaburzeniami i zaplanowaniu zindywidualizowanego programu terapii;

VB MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych rozwoju i planowanie terapii (Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju);

Metodę Krakowską – Metodę symultaniczno- sekwencyjna wg prof. Jagody Cieszyńskie;

Terapię ABA (Applied Behavior Analysis) terapia behawioralna;

Rozwijanie funkcjonalnej komunikacji dzieci z autyzmem;

Oromotorykę Metodę ustno – motoryczna dotycząca prowadzenia diagnozy i terapii dzieci z deficytami ustno -twarzowymi w obrębie żuchwy, języka, warg policzków ( TALK TOOLS)

AAC – Komunikację Alternatywną i Wspomagającą. (system Makaton, PSC,PECS, Mówik)

Terapię miofunkcjonalną wg A. Kittel ( kurs I i II stopnia)

GOPEX

Prywatnie nałogowy „czytacz” i z zamiłowania podróżnik.

LOGOMEDIKA
up