Marta Kotlarska

 

W gabinecie prowadzi:
-terapię neurologopedyczną

Logopeda Ogólny i Kliniczny, Neurologopeda
Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i
Kliniczna oraz Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Logopedia specjalność neurologopedia.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi podczas praktyk w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym na Banacha w Warszawie (Katedra i Klinika Otolaryngologii)
oraz w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie (Placówka w Dzierżążnie – Oddział Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży). Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym oraz pacjentami w Ośrodku Terapeutycznym w Bliznem gdzie prowadzi terapię
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i zespołami genetycznymi. Logopedia jest jej pasją, w
związku z czym pragnie cały czas się kształcić, podnosząc swoje umiejętności zawodowe poprzez
uczestnictwo w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Ukończone kursy i szkolenia:
-Makaton – Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole)
– Wspomaganie karmienia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
– Terapia ręki I i II stopnia
– Strategiczna metoda usprawniania fonemów w dyslalii obwodowej
– Efektywne metody terapii rotacyzmu
– Terapia sygmatyzmu miedzyzębowego. Strategie wg Robyn Merkel Walsh oraz inne wybrane
metody terapii
– I Konferencja Interwencji Logopedycznej i Wspomagania Rozwoju
– Masaż logopedyczny od podstaw. Podejście praktyczne
– Pielęgnacja i terapia dziecka z trisomią 21 od pierwszych dni życia do wieku wczesnoszkolnego
– Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt

 

 

LOGOMEDIKA
up