Umów Wizytę

Ukończyłam Logopedię Ogólną i Kliniczną na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, a następnie Neurologopedię na Uniwersytecie SWPS.

Pracuję zarówno z dziećmi w normie rozwojowej, jak i dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi. Od początku kariery zawodowej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzę terapię dzieci z opóźnieniem psychoruchowym, autyzmem, afazją, różnymi wadami genetycznymi czy niedosłuchem.

Jestem pracownikiem Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, gdzie na Oddziale Dziennej Rehabilitacji Neurologicznej pomagam najmłodszym dzieciom, skupiając się na profilaktyce logopedycznej, terapii karmienia i wczesnej diagnozie zaburzeń mowy. 

Moim ulubionym obszarem działania jest wsparcie w trudnościach rozwojowych i problemach z karmieniem niemowląt, a także terapia opóźnionego rozwoju mowy o różnym podłożu u najmłodszych dzieci. 

Ukończone szkolenia:

 • Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem (Dobra Kadra)
 • Słucham, więc potrafię – O słyszeniu dwuusznym + elementy metody audytywno-webalnej (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu)
 • Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania® (Centrum Metody Krakowskiej)
 • Podstawy terapii neurobiologicznej (Centrum Metody Krakowskiej)
 • Terapia ręki I i II stopień (ProCentrum)
 • Szkolenie z zakresu OPT Talk Tools (Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorder
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień (aCentrum szkolenia)
 •  Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych dr Svetlany Masgutovej
  • Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się (prowadząca Alina Smyczek)
 • Makaton, Program Rozwoju Komunikacji PRKM, I stopień.
 • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną (Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Forum Praktyków-Pediatria)
 • Terapia miofunkcjonalna wg A. Kittel.
 • e-szkolenie Diagnoza skróconego wędzidełka jamy ustnej w aspekcie logopedycznym (prowadząca Mira Rządzka)
 • e-szkolenie Karmienie dziecka z dysfunkcją neuromotoryczną ( Holistyczna Terapia Neurologopedyczna A. Kaczyńskiej)
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii w podejściu Esther de Rhu
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii ( prowadzące E. Wojewoda i A. Kaczyńska)
 • Miofrenuloplastyka. Standardy postępowania dla logopedów ( Good Tooth; prowadzący J. Bargiel)
LOGOMEDIKA
up